חסר רכיב

חיים בר חוה (שורה ה'- 5)

חיים בר חוה (שורה ה'- 5)
- י"ג בחשוון תשל"ב
- 01.11.1971

בר-חוה
חסר רכיב