חסר רכיב

לידיה ודוד אליהו ברנשטייין (שורה ט'- 40) ✎

לידיה ודוד אליהו ברנשטייין  (שורה ט'- 40) ✎
-
-
לידיה ברנשטיין
חסר רכיב