חסר רכיב

אליהו שמעון אטלס (שורה טז'-50) ✎

אליהו שמעון אטלס (שורה טז'-50) ✎
-
-
חסר רכיב