חסר רכיב

חנה גלה דבורז'צקי (שורה יט'- 15) ✎

חנה גלה דבורז'צקי (שורה יט'- 15) ✎
-
-
חסר רכיב