חסר רכיב

בנימין לוצקי (שורה יט'- 37)

בנימין לוצקי (שורה יט'- 37)
כ"ז בכסלו תרע"ח -
12.12.1917 -
לא ידוע מיהו.
על מצבתו כתוב: בנימין לוצקי מירושלים", ללא תאריך פטירה
אין כל פרט נוסף בחברת קדישא ברחובות
לא ברור למה נקבל ברחובות
לא הוזכר מעולם במשפחה
יתכן כי היה אח של מיכל לוצקי, בא לבקרו ונפטר ברחובות.

המידע באדיבות - מיכה נצר

בנימין לוצקי
חסר רכיב