חסר רכיב

משה רוסטובסקי (שורה כב'- 10) ✎

משה רוסטובסקי (שורה כב'- 10) ✎
-
-
משה רוסטובסקימשה רוסטובסקי
חסר רכיב