חסר רכיב

חיה רוטנשטרויך (שורה כג'- 8) ✎

חיה רוטנשטרויך (שורה כג'- 8) ✎
-
-
חיה רוטנשטרויך
חסר רכיב