חסר רכיב

חנה גרודזכסקי (שורה כג'- 14) ✎

חנה גרודזכסקי (שורה כג'- 14) ✎
-
-
חסר רכיב