חסר רכיב

נצרה בת סעדיה(שורה כז'- 24) ✎

נצרה בת סעדיה(שורה כז'- 24) ✎
-
-
חסר רכיב