חסר רכיב

שמעה תעשה (שורה כז'- 46) ✎

שמעה תעשה (שורה כז'- 46) ✎
-
-
שמעה תעשה
חסר רכיב