חסר רכיב

במבה כארו (שורה כט'- 31) ✎

במבה כארו (שורה כט'- 31) ✎
-
-
במבה כארו
חסר רכיב