חסר רכיב

פרידה צייכנר (שורה ג'- 70) ✎

פרידה צייכנר (שורה ג'- 70) ✎
- כ"א טבת תשל"ב
1897 - 7.1.1972

פרידה צכיינר
חסר רכיב