חסר רכיב

שני ציילברגר (שורה ב' 25) ✎

שני ציילברגר (שורה ב' 25) ✎
- תשמ"ג
- 1983
שני ציילברגרחסר רכיב