חסר רכיב

חנה עזרא (שורה ב' 38) ✎

חנה עזרא (שורה ב' 38) ✎
-
-
חנה עזראחסר רכיב