חסר רכיב

ישעיהו ברגר (שורה ב' 40) ✎

ישעיהו ברגר (שורה ב' 40) ✎
-
-
ישעיהו ברגרחסר רכיב