חסר רכיב

אבולפיה סלים

מוזכר כבעל נחלה בספר הברית, אך אינו חתום.
מ"היחידים"
חסר רכיב