חסר רכיב

בהגנה (סיפור של לזיק גורודיסקי)

במסגרת "ההגנה" יצאנו פעם 4 אנשים בפיקודו של אריה סיטקוב לסיור בגבול הפרדסים עם פרדסי רמלה, בלילה ללא שום נשק. הכיוון היה לעבר ביתו של הפרדסן הערבי בועוט, שעל ידו עמד ועדיין עומד עץ הג'ומיז (שקמה) המפורסם. הבית היה מוקף חומת בלוקים, והערבים ישבו לאור מנורה ומישהו מהם הקריא מכתב באזני הנוכחים. אריה הניח יד כבדה על החומה בכדי שיוכל להציץ לתוכה, כתוצאה מכך הבלוק נפל לתוך החצר, והערבים מיד הגיבו במטר יריות. כולנו פתחנו במרוצה לכיוון המשך רחוב עזרא מול סטריה. כשהגענו לרחובות הזמין אותנו אריה על חשבונות לשתייה בקפה חבקין.

מתוך זכרונותיו של אליעזר גורודיסקי (לזיק) – דצמבר 2004
חסר רכיב