חסר רכיב

בארץ הצבי (שיר)

מלים ל' יפה, לחן לא ידוע

בארץ הצבי,
במושבות אחינו,
פה חיים חדשים יפרחו.
פה שירת האכר,
שיר דרור ומרחב
תצלצל באחו.

תצלצל שפתנו
כפעמון הכסף
ונעימה כשירת הזמיר.
בין חגוֵי הסלעים –
הגבוהים הרמים,
בקול נפלא וטמיר
חסר רכיב