חסר רכיב

ספקטור חיים (שורה ד'- 5) ✎

ספקטור חיים (שורה ד'- 5) ✎
- ה' טבת תשל"ב
- 23.12.1971

חיים ספקטור
חסר רכיב