חסר רכיב

מילון מושגים - ס'

סאפיט
תקרה
סוכרה
עבודת הצבא (אזרחים, בעלי חיים)
סלע הישוב
מגבית של יהודי הארץ בשנת תרפ"ד - 1913
סמים/סמי מרפא
תרופות ומשחות
סנדה
 מוט עץ לתמיכת ענפי זיתים וגפנים (מערבית)
ספר הקאנטא
ספר חשבונות
סרסרות
תיווך קרקעות

חסר רכיב