חסר רכיב

חוה יהודית קליינשטיין (שורה ו'- 53) ✎

חוה יהודית קליינשטיין (שורה ו'- 53) ✎
-
-

חוה יהודית קלנשטיין
חסר רכיב