חסר רכיב

אסתר ישראלית (שורה ז'- 8)

אסתר ישראלית (שורה ז'- 8)
כ"ד בכסלו תרס"א - כ"ז באלול תשמ"ו
16.12.1900 - 01.10.1986
מקום פטירה: רחובות
שם האב: זליג שרשבסקי
שם האב: שיינה חיה שרשבסקי
בן הזוג: שלמה
ילדים: מרק, מרים
קשרים עם משפחות אחרות: בשיסט, בלוים, שרשבסקי, גבמוני
חסר רכיב