חסר רכיב

עטל ורטלסקי (שורה ז'- 47) ✎

עטל ורטלסקי (שורה ז'- 47) ✎
-
-

ורטלסקי
חסר רכיב