חסר רכיב

צבי ורטלסקי (שורה ז'- 48) ✎

צבי ורטלסקי (שורה ז'- 48) ✎
-
-

ורטלסקי
חסר רכיב