חסר רכיב

חיים קופל קמינסקי (שורה ח'- 44) ✎

חיים קופל קמינסקי (שורה ח'- 44) ✎
-
-
אלקה + חיים קמינסקי
חסר רכיב