חסר רכיב

זליג שרשבסקי (שורה יב'- 30) ✎

זליג שרשבסקי (שורה יב'- 30) ✎
-
-
חסר רכיב