חסר רכיב

צפטור מרדכי (שורה יד'- 14) ✎

צפטור מרדכי (שורה יד'- 14) ✎
-
-
חסר רכיב