חסר רכיב

לוי קיטייגרוצקי (שורה טו'- 2) ✎

לוי קיטייגרוצקי (שורה טו'- 2) ✎
-
-

לוי קיטייגרוצקי
חסר רכיב