חסר רכיב

חנה בכרך (שורה יז'-70) ✎

חנה בכרך (שורה יז'-70) ✎
-
-

חנה בכרך
חסר רכיב