חסר רכיב

נתן ברעזנער (שורה כב'- 18) ✎

נתן ברעזנער (שורה כב'- 18) ✎
-
-
חסר רכיב