חסר רכיב

שרה שיינה ליפבסקי (שורה כג'- 15) ✎

שרה שיינה ליפבסקי (שורה כג'- 15) ✎
-
-
חסר רכיב