חסר רכיב

משה בריסקין (שורה כג'- 19) ✎

משה בריסקין (שורה כג'- 19) ✎
-
-
חסר רכיב