חסר רכיב

משה קיפניס (שורה כג'- 37) ✎

משה קיפניס (שורה כג'- 37) ✎
-
-

 משה + איידל קיפניס
חסר רכיב