חסר רכיב

בילה מינדל ליפקוביץ גולדין (שורה כג'- 40)

בילה מינדל ליפקוביץ גולדין (שורה כג'- 40)
-
-
מקום לידה: סלונים
מקום פטירה: רחובות
שם האב: אביגדור- גרשון
ילדים: אברהם יצחק ליפקוביץ (נפטר בן 107 ברחובות)
עיסוק: עסקנות ציבורית ברחובות בהקמתה
קשרים עם משפחות אחרות: אשת חיל- פעילה בשיסט, שרשבסקי, פליישמן

המידע באדיבות- עוזי בשיסט

בילה-מינדל לבקוביץ-גולדין


חסר רכיב