חסר רכיב

מנוחה שטיינמן (שורה כד'- 15) ✎

מנוחה שטיינמן (שורה כד'- 15) ✎
-
-
מנוחה שטיינמן
חסר רכיב