חסר רכיב

מזל אבכצור (שורה כז'- 13) ✎

מזל אבכצור (שורה כז'- 13) ✎
-
-
חסר רכיב