חסר רכיב

זכריה חריזי (שורה כז'- 32) ✎

זכריה חריזי (שורה כז'- 32) ✎
-
-
זכריה חריזי
חסר רכיב