חסר רכיב

משה מדהלה (שורה כז'- 34) ✎

משה מדהלה (שורה כז'- 34) ✎
-
-
משה מדהלה
חסר רכיב