חסר רכיב

בדרה מדהלה (שורה כז'- 67) ✎

בדרה מדהלה (שורה כז'- 67) ✎
-
-
בדרה מדהלה
חסר רכיב