חסר רכיב

אברהם וולינסקי (שורה כט'- 7) ✎

אברהם וולינסקי (שורה כט'- 7) ✎
-
-
אברהם וולינסקי
חסר רכיב