חסר רכיב

בן ציון אנגרט (שורה כט'- 8) ✎

בן ציון אנגרט (שורה כט'- 8) ✎
-
-
חסר רכיב