חסר רכיב

נדרה בת סעידה (שורה כט'- 26) ✎

נדרה בת סעידה (שורה כט'- 26) ✎
-
-
נדרה בת סעידה

נדרה בת סעידה
חסר רכיב