חסר רכיב

דב בוכוס קופלוב (שורה כו'- 4) ✎

דב בוכוס קופלוב (שורה כו'- 4) ✎
-
-
חסר רכיב