חסר רכיב

חסיה חפץ (שורה כו'- 60) ✎

חסיה חפץ (שורה כו'- 60) ✎
-
-
חסיה ושמעון חפץ
חסר רכיב