חסר רכיב

בית ספר "מזרחי" בשעריים

שנים רבות היתה שכונת שעריים נפרדת מרחובות, והדבר היה נכון גם  בחינוך הילדים. בצריף בשכונה למדו הילדים מפי חכם את אותם הלימודים המסורתיים כמקובל בתימן. בית הספר העברי של המושבה לא משך את לב אנשי שעריים.

בשנת 1922 בעידודו של מר חיים קמינסקי, מורה בביה"ס "נצח ישראל" ברחובות, פנו למחלקת החינוך במועצה המקומית בבקשה לפתוח בית ספר בשכונתם בפיקוח "המזרחי". מחלקת החינוך נענתה לבקשתם, ומר חיים קמינסקי והרב מאיר מזרחי נשלחו לכהן כמורים בביה"ס. הילדים נענו בשמחה ללימודים החדשים שהוצעו להם, והסתגלו מהר לשפה העברית.

עד שנת 1926 שכן ביה"ס בבית שכור. בעזרתו של שמעון גרינברג, שהצליח לאסוף כסף מאנשים שונים, הוקם בשנה זו בניין לבית הספר, על המגרש הציבורי של השכונה.

בשנת 1947 סופחה שעריים לתחום שיפוטה של מועצת רחובות, וזו בנתה אגף חדש לבית הספר. נוסף לתוכנית הלימודים הכניסה המועצה גם לימוד מלאכה.

בשנת 1948 יסד מר משה כהן שאולי את בית הספר לבנות "מזרחי", והוקם עבורו בניין בסמוך לבית הספר לבנים.

ליד בתי הספר נוסד בשנת 1950 גם גן ילדים.
חסר רכיב