חסר רכיב

שלום ישרים (שורה ב' 55) ✎

שלום ישרים (שורה ב' 55) ✎
-
-
שלום ישריםחסר רכיב