חסר רכיב

דוד הרשנזון (שורה כג'2- 58)

דוד הרשנזון (שורה כג'2- 58)
-
-

דוד וזהר הרשנזוןחסר רכיב