חסר רכיב

זהר הרשנזון (שורה כג'2- 59)

זהר הרשנזון (שורה כג'2- 59)
-
-

חסר רכיב