חסר רכיב

אביבה לוסטרניק (שורה כג'2- 65)

אביבה לוסטרניק (שורה כג'2- 65)
-
-

חסר רכיב