חסר רכיב

ועד המושבה ברחובות 1923-1890, ד"ר עמיעד ברזנר

ועד המושבה ברחובות

בשנים הראשונות היה ועד המושבה - "הארגון היחיד, אשר על פיו נחתכו כל ענייני החיים של רחובות" (זכרונותי, לוין-אפשטיין). ועד המושבה ניהל את כל ענייני המושבה ועסק בכל תחומי החיים: חינוך, רפואה, משפט, שמירה, מים, רווחה, תכנון המושבה, דת, פיקוח על מחירים, הקשר עם השכנים הערבים ועם השלטונות העותמניים ועוד. ועד המושבה תפקד הן כרשות מחוקקת, שקבעה את מדיניות המושבה והתוותה את צורכי המושבה, הן כרשות מבצעת, שהוציאה לפועל החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית ובאסיפות הוועד, והן כרשות שופטת, ששפטה את תושבי המושבה.

במחקר זה של ד"ר עמיעד ברזנר מוצגת הפעילות העיקרית של הוועד ודרכי הניהול שלו של המושבה.
תוכן העניינים:
הקדמה
עיקרי הניהול של החרובות והתמורות שחלו בה
חוקים ותקנות
ייצוג אגודת "מנוחה ונחלה" בוועד המושבה
תחומי הפעילות של הוועד
אמרכלות
הרכבי ועד המושבה לאורך השנים
סיכום
הערות
ביבליוגרפיה
חסר רכיב